top of page

Regler for NDT-LAN

Under LAN-et gjelder alle norske lover, pluss sunn fornuft og ordinær folkeskikk er anbefalt. I tillegg til dette gjelder disse følgende reglene:

Aldersgrense:

For å kunne delta på NDT-LAN må man være fylt 13 år.

Deltagere under 16 år må ha med seg signert foreldreskriv dersom de skal overnatte. Last ned foreldreskriv.
Om dette skrivet ikke blir levert må deltageren ut av lokalet før midnatt (00:00) og kan ikke komme tilbake før klokken 06:00 på morgenen. De kan selvfølgelig være på LAN-et på dagtid bare ikke over natten.

Billett koster 100kr for HøstLAN 2023. 

Brudd på regler kan føre til utkastelse fra LAN-et. Er man da under 18 år vil foreldre/verge kontaktes.

Sikkerhet og vakthold

Arrangør stiller med vakter (Crew) som vil være ansvarlige for sikkerheten rundt arrangementet.

Disse vaktene vil være lett synlig og vil til enhver tid kunne hjelpe og bortvise uønskede personer, enten disse er uvedkommende eller om de er deltakere som bryter regler som blir beskrevet under. Alle vaktene er i stand til å ta kontroll over en nødsituasjon dersom dette skulle oppstå (Eks: brann).

Barn under 16 år får ikke lov å forlate lokalet fra kl. 00:00-06:00. Foreldre kan hente mellom disse tidene dersom nødvendig ved å kontakte oss med nummrene som står på foreldreskjemaet. Dørene vil være låst i dette tidspunktet. Alle 16 år og opp kan forlate lokalet men ikke komme inn igjen før 06:00. Kommer du tilbake i dette tidsrommet vil du ikke bli sluppet inn igjen.

Kommer crew med beskjeder eller føringer skal disse følges!

Kopiering av programvare

Arrangør tar avstand fra kopiering av ulovlig programvare og annet som bryter norsk lov. Hvis dette forekommer verken kan eller skal NDT-LAN holdes ansvarlig. Vi har en null-toleranse på pornografisk materiale!

Personlig ansvar

Alle deltagere er ansvarlige for sitt eget utstyr under arrangementet. Arrangør kan ikke stilles til ansvar om det oppstår skader på eller tyveri av ditt datautstyr eller andre personlige eiendeler. Dersom en eventuell tyv blir tatt fører dette til automatisk utestengelse fra alle NDT-LAN. Personen vil også bli rapportert til andre LAN. Og politianmeldelse. Er personene under 18 år og ødelegger noe med “høy” verdi vil foreldre til begge parter bli kontaktet for å avklare hvem som står ansvarlig for ødeleggelsene og hvem som skal erstatte disse.

Alle deltagere bør ta en dobbel eller trippelsjekk på at de har alle eiendelene og utstyret sitt med seg når de forlater lokalet. Om noe er glemt kan styret kontaktes her. Merk at crew og styret jobber som frivillige i NDT-LAN og har tatt fri under selve arrangementet, men utenfor dette så har vi andre forpliktelser som jobb, studier og annet. Nygård kirke leier ut disse lokalene til andre arrangementer og da kan ikke vi forstyrre de. Dermed så er vi ikke tilgjengelig når som helst for å hente gjenglemte ting. I verste fall kan det ta en måned eller mer. Igjen anbefaler å ha full kontroll og å være sikker på at du har alle eiendeler med deg når du forlater lokalet.

Medisiner og oppfølging er eget ansvar

NDT-LAN tar ikke ansvar for at deltagere tar nødvendige medisiner og kan ikke følge opp spesielle sykdommer eller annet. Dette må foreldre/verge ta ansvar for selv! NDT-LAN består av frivillige delt opp i crew og styret. Vi har ikke kapasitet til å følge opp at deltagere tar nødvendige medisiner eller følge opp andre ting. Dette må deltagere ta ansvar for selv eller foreldre/verge må ta ansvar og følge opp.

Har man allergier må man selv ta ansvar for det man spiser og drikker. Reagerer man kun ved spising/drikking kan man delta på LAN på eget ansvar. Reagerer man dersom et allergen er i nærheten eller i rommet bør du la være å delta. Vi har ikke kapasitet til å forby og følge opp allergener da det er for mange på LAN som kan ta med seg med uhell eller ikke forstå problemstillingen. Deltagere og foreldre/verge må vurdere dette selv.

Personlig og tekniske problemer

Arrangør er ikke ansvarlig for personlige eller tekniske problemer som måtte oppstå under arrangementet. Har du problemer kan du kontakte crewet, som vil strekke seg så langt som mulig for å hjelpe dersom de har tid og anledning.

Problemer med strøm og nettverk

Eventuelle strømbrudd eller feil på nettverket eller internettilkobling gir ikke krav på refundering av billettpenger. Meld fra feilen til crew/nettverksansvarlig, og dette vil bli rettet på så raskt som mulig.

Lyd og bilde

Det er ikke lov å rigge opp høyttalere. Punktum! De som ønsker lyd MÅ bruke headset. (Som da må være på hodet mens det er i bruk). Maks 32″ på skjerm. Dersom du til vanlig bruker webkamera for streaming eller video samtaler så kan dette kun brukes så lenge du og kameraet er plassert slik at ikke andre deltagere eller crew blir filmet uten samtykke. Anbefaler en plass som har vegg og lite gå trafikk bak seg.

Hvitevarer

Det er ikke lov med noe form for hvitevarer. (kjøleskap, vannkoker, etc.) Dette trekker mye strøm og er dermed ikke tillatt. Om du har USB, batteri eller standalone kjøling går dette fint så lenge det ikke tar plass utover din egen sitteplass.

Vi har Vannkoker, pizzaovn og mikrobølgeovn.

Alkohol / Rusmidler

Vi i NDT-LAN har nulltoleranse for alle former for alkohol og narkotika. Snus er tillat i lokalet, men finner vi snus annet sted enn i bosset blir det innført et totalforbud.

Soverom

Det vil være flere forskjellige soveområder. Et felles soveområde og et soveområde for jenter. Inne på soverommene er det ikke lov til å bråke eller plage de som sover eller som ønsker å sove.

Deltakere skal ikke medbringe dobbel madrasser/senger om de kun skal benytte dem selv, dette tar for mye plass. 
Er dere to stykker som deler en går dette greit.

Det er ikke lov å sove UNDER bordet/sitteplassen sin på grunn av brannsikkerhet.

Brudd på regler kan medføre utkastelse.

Tyveri

I tillegg til permanent utestengelse fra ALLE NDT-LANs arrangementer, vil tyveri bli politianmeldt umiddelbart og rapportert til andre LAN.

Orden og rydding

Enhver som med overlegg forsøpler området vil bli stilt til ansvar for dette, enten ved å måtte betale vaskehjelp, eller utføre arbeidet selv.

Stoler og sitteplassen din

NDT-LAN vil ha stoler tilgjengelig til alle deltakere som vi anbefaler å ta i bruk for at alle skal greie å passere fritt mellom radene.
Deltagere som tar med seg for brede stoler som opptar for mye plass bak seg kan bli bedt om å skifte til en av våre stoler, dette grunnet brannsikkerhet.

Din bordplass er et halvt bord, du må ikke plassere eiendeler på andre sine plasser uten deres samtykke. Søppel skal i bossposene plassert på hver ende av bordene.

Det er ikke tillatt å henge opp plakater, bannere, flagg, etc. rundt plassen din. Hverken gulvet, veggen, taket, en stolpe, eller noe annen plass. Det skal spørres om tillatelse av crew for slikt. Crew kan ta tilbake tillatelser når som helst på crews diskresjon.

Deltagere under 18

Foreldre vil bli kontaktet dersom en person under 18 år bryter reglementet til LANet.

Bilder

Ved å delta på arrangementene til NDT-LAN og eventuelle samarbeidspartnere, samtykker du til at bilder som blir tatt av deg, eller ditt barn, kan bli publisert og brukt til promotering.

Personvern

Ved å kjøpe billett samtykker du til medlemskap i NDT-LAN og Hyperion.

Personlige data som blir samlet blir kun brukt til å registrere medlemmer og innsending til Hyperion for å motta støtte. Dette inkluderer men ikke begrenset til Fullt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-post, fødselsdato og betalingsdato. Dette blir kun delt med Hyperion med mindre annet er nevnt når du kjøper billett. Ønsker du å vite mer kan du sende inn melding via kontakt oss.

bottom of page