NDT-LAN Crew/Styret

NDT-LAN crew består av rundt 40 faste frivillige.

Styret i denne perioden 2022 er som følger:

Styreleder: Nicolai Alexander Håland

 

 


Nestleder: Andreas Fuglevand

 

 


Økonomiansvarlig: Robert Johnsen Alrek

 

 


Styremedlem: Adrian Stene

 

 


Styremedlem:  Chris Graave

 

 


Vara: Tony Martinson

 

 


Vara: Torstein Wichman