top of page

Compo

Høstens konkurranser, også kalt compo, blir satt opp på følgende måter:

Alle compo-er starter 18:00 om ikke annet er annonsert eller beskrevet.

Compo vil denne gangen bli holdt Tirsdag, Onsdag og Torsdag.

Det er løpende påmelding til alle compo-er og fristen er compo start. Vi har hovedsaklig gaming på hovedcompo og så gøye ting på funcompo som slush drikkekonkurranse, mario kart blindfold, osv.

Generelle compo regler:

Følg hver enkelte compo sine regler. Disse blir publisert lengre nedenfor under hvert enkelt spill.

 

Oppstår det uenigheter eller regelbrudd skal Game Crew informeres! Game Crew har siste ord i slike saker. Er du usikker på reglene eller har funnet et smutthull bør det oppklares med Game Crew hva som er lov.

Er du 15 minutter for sent til compo og det er din tur vil motstanderen din vinne på "walkover".

Du kan melde deg på i Discord kanalen #compo eller ved å gå bort til Game crew. Game crew vil ha banner på plassen sin.

Game crew har ansvar for compo-er og sitter spredt i lokalet. Vi er tilgjengelig på Discord.

Du må ha fast plass, ukesbillett uten fast plass eller dagsbillett for å delta på compo-ene. Du må stille med eget utstyr til compo-ene. Unntaket er Super Smash Bros. Ultimate hvor vi og GG Bergen stiller med utstyr.

 

Det blir pengepremier. 500kr førsteplass, 350kr andreplass og 150kr tredjeplass.
Førstepremiene er kun hvis det er minst 4 deltakere, andreplass 8 deltakere og tredjeplass 12 deltakere med i compo.

Super Smash Bros. Ultimate

Om interessen er der vil vi holde compo i SSBU på onsdag 11 oktober klokken 19:00! Vi følger da reglene som GG Bergen følger! Du kan se på bildet:

 

 

 

 

 

Ønsker du at vi holder compo i et annet spill en av dagene? Bli med i discord serveren vår! Du kan melde interesse i kanalen #compo !

Mer info kommer!

bottom of page