Regler for NDT-LAN

Under arrangementet gjelder alle norske lover, pluss at sunn fornuft og ordinær folkeskikk er anbefalt. I tillegg gjelder følgende regler:

Aldersgrense

For å kunne delta på NDT-LAN må man være fylt 13 år.

Billetter
 

Sikkerhet og vakthold

Arrangør stiller med vakter (Crew) som vil være ansvarlige for sikkerheten rundt arrangementet.

Disse vaktene vil være lett synlig og vil til enhver tid kunne hjelpe og bortvise uønskede personer, enten disse er uvedkommende eller om de er deltakere som bryter regler som blir beskrevet under. Alle vaktene er i stand til å ta kontroll over en nødsituasjon dersom dette skulle oppstå (Eks: brann).

Barn under 16 år får ikke lov å forlate lokalet fra kl. 00.00-06.00. Foreldre kan selvfølgelig hente mellom disse tidene ved å kontakte oss på med nummrene som står på foreldreskjemet.

Last ned foreldreskriv

Kopiering av programvare

Arrangør tar avstand fra kopiering av ulovlig programvare og annet som bryter norsk lov. Hvis dette forekommer verken kan eller skal NDT-LAN holdes ansvarlig. Vi har en null-toleranse på pornografisk materiale!

Personlig ansvar

Alle deltagere er ansvarlige for sitt eget utstyr under arrangementet. Arrangør kan ikke stilles til ansvar om det oppstår skader på eller tyveri av ditt datautstyr eller andre personlige eiendeler. Dersom en eventuell tyv blir tatt fører dette til automatisk utestengelse fra alle NDT-LAN. Personen vil også bli rapportert til andre LAN. Og politianmeldelse. Er personene under 18 år og ødelegger noe med “høy” verdi vil foreldre til begge parter bli kontaktet for å avklare hvem som står ansvarlig for ødeleggelsene og hvem som skal erstatte disse.

Personlig og tekniske problemer

Arrangør er ikke ansvarlig for personlige eller tekniske problemer som måtte oppstå under arrangementet. Har du problemer kan du kontakte crewet, som vil strekke seg så langt som mulig for å hjelpe dersom de har tid og anledning.

Problemer med strøm og nettverk

Eventuelle strømbrudd eller feil på nettverket eller internettilkobling gir ikke krav på refundering av billettpenger. Meld fra feilen til Marius Solheim eller Adrian Stene (nettverksansvarlig), og dette vil bli rettet på så raskt som mulig.

Lyd og bilde

Det er ikke lov å rigge opp høyttalere. Punktum! De som ønsker lyd MÅ bruke headset. (Som da må være på hodet mens det er i bruk). Maks 32″ på skjerm.

Hvitevarer

Det er ikke lov med noe form for hvitevarer. (kjøleskap, vannkoker, etc.)

Vi har Vannkoker, pizzaovn og mikrobølgeovn.

Alkohol / Rusmidler

Vi i NDT-LAN har nulltoleranse for alle former for alkohol og narkotika. Snus er tillat i lokalet, men finner vi snus annet sted en i bosset blir det innført et totalforbud.

Soverom

Det vil være flere forskjellige soveområder. Et felles soveområde og et soveområde for  jenter. Inne på soverommene er det ikke lov til å bråke eller plage de som sover eller som ønsker å sove.

Deltakere skal ikke medbringe dobbel madrasser/senger om de kun skal benytte dem selv, dette tar for mye plass. 
Er dere to stykker som deler en går dette greit.

Det er ikke lov å sove UNDER bordet/sitteplassen sin på grunn av brannsikkerhet.

Brudd på regler kan medføre utkastelse.

Tyveri

I tillegg til permanent utestengelse fra ALLE NDT-LANs arrangementer, vil tyveri bli politianmeldt umiddelbart.

Orden og rydding

Enhver som med overlegg forsøpler området vil bli stilt til ansvar for dette, enten ved å måtte betale vaskehjelp, eller utføre arbeidet selv.

Stoler og sitteplassen din

NDT-LAN vil ha stoler tilgjengelig til alle deltakere som vi anbefaler å ta i bruk for at alle skal greie å passere fritt mellom radene.
Deltagere som tar med seg for brede stoler som opptar for mye plass bak seg kan bli bedt om å skifte til en av våre stoler, dette grunnet brannsikkerhet.

Din bordplass er et halvt bord, du må ikke plassere eiendeler på andre sine plasser uten deres samtykke. Søppel skal i bossposene plassert på hver ende av bordene.

Deltagere under 18

Foreldre vil bli kontaktet dersom en person under 18 år bryter reglementet til LANet.