NDT-LAN Årsmøte 2019

Første innkallelse til NDT-LAN sitt årsmøte

Årsmøtet blir tirsdag 19. November kl. 19:00 i Nygård kirke på Laksevåg.

Klikk her for mer info.

Første innkallelse til NDT-LAN sitt årsmøte

Årsmøtet blir tirsdag 19. November kl. 19:00 i Nygård kirke på Laksevåg.

§7 Årsmøte:
Årsmøtet holdes hvert år i november måned og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/ eller ved kunngjøring på NDT-LAN sine facebook grupper.

Jeg (styreleder Dan-Eric Næss) vil personlig beklage at innkallelsen ikke gikk ut tidligere, det skjedde en glipp fra min side.
Hvis du ønsker å håndheve denne vedtekten, kan du sende en klage til post@ndt-lan.no innen tirsdag 5. November kl. 12:00, møtet blir da flyttet til uke 48.

§10 Årsmøtets oppgaver:
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Vedta budsjett
5. Velge:
    a) Leder og nestleder
    b) styremedlemmer  

Forslag og saker skal være sendt inn 1 uke før årsmøtet, saker sendt etter fristen vil kun behandles hvis 2/3 av årsmøtet krever det.
Forslag til vedtektsendringer MÅ være sendt inn innen 1 uke før årsmøtet.

Forslag til endringer og saker sendes til: post@ndt-lan.no

Dagsorden og saksliste (blir oppdatert fortløpende):
https://docs.google.com/document/d/18ZdVS_nSh8pIQlf4wgW-yQIdspbM53t4DTedEKrqH7Q/edit
Forslag til rammebudsjett 2020:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SJ16N666GnGqYE12eVhNSenCLufL7QCeHa8TzOBO9hI/edit
Vedtekter NDT-LAN:
https://docs.google.com/document/d/1Caa1Of0I_I2x4OFOP5NSvDKVJd6BJmqMV8C7iD8Va84/edit